Hvordan bruke Facebook ads for nettbutikken din?

Ved opprettelsen av nettbutikken vår Presets of Norway var det aktuelt å velge ut hvilke markedsføringskanaler vi ville benytte oss av. I denne sammenhengen ble Facebook raskt et alternativ, da store deler av målgruppen vi hadde satt oss trolig var brukere av både Facebook og Instagram. I tillegg hadde vi begge fått tilgang på en Facebook Ads kupong, slik at vi kunne prøve oss fram uten å benytte egne midler. Selv om Facebook er ganske så lettlært, måtte også vi gjennom noen hindre på veien, og i denne sammenhengen skal vi nå ta deg over dem med en guide for hvordan du enkelt kan bruke deres annonser i markedsføringen din.

1) Få orden på betalingsløsningene

Som det første steget i Facebook Business Manager er det viktig at du legger inn en enten kortet ditt eller kupongen din i “annonsekontoinnstillingene” under “betalingsinnstillinger” inne på plattformen. Uten at dette er ordnet vil ikke annonsene publiseres, noe som gjør at det er viktig å få ordnet dette før man kommer i gang med annonsene.

Vi møtte selv på problemer i under dette steget, da vi gikk rett på å opprette annonsen og betalingsløsningene derfra kun tilbyr kort eller faktura og ikke kuponger. På denne måten måtte vi prøve oss fram, og fant etterhvert ut at kupongsinnvekslingen kunne gjøres i annonsekontoinnstillingene.

Skjermdump fra Emilies personlige annonsekonto koblet opp mot bedriftens

2) Utvikle en strategi

Før du begynner å tenke over de ulike annonsene du vil benytte, er det viktig at du utvikler en strategi. Om du går rett inn på Facebook Ads Manager kan man lett glemme seg bort, og velge ut annonser uten å ta hensyn til målgruppen du skal nå ut til. I denne sammenhengen er det sentralt at man stiller seg en rekke spørsmål, slik at man kan planlegge og sette en strategi for veien videre:

 • Hvilket produkt eller tjeneste er det man skal markedsføre?
 • Hvem er det jeg skal målrette meg mot?
 • Hvordan vil de benytte seg av produktet eller tjenesten?
 • Hvilke innvendinger kan vi møte på?
 • Hvor er de i kundereisen når vi skal nå ut til de?
 • Hva er det jeg ønsker å oppnå med kampanjen?

Dette var spørsmål vi prøvde å resonnere over før vi kom i gang med å sette oss mål for kampanjen. Dette ga et godt utgangspunkt for at kampanjen ble mest mulig effektiv. Dette kan gjerne noteres som en enkel oversikt eller disposisjon å gå ut ifra, slik at drøftelsen er skriftlig og noe en kan slå opp i de senere stegene.

3) Sett deg et mål

Når du skal i gang med å lage en kampanje via Facebook Ads Manager er målsettingen det første du møter på. Dette er utgangspunktet valgene dine vil ha videre, noe som gjør den relevant å definere. Facebooks AI og ansatte vil optimalisere kampanjen din etter dette målet idet annonsene blir aktive, noe som gjør at målvalget er sentralt for hvordan resultatene blir. I denne sammenhengen kan du velge mellom målene:

 • Merkebevissthet
 • Reach
 • Trafikk
 • Engasjement
 • App-installasjoner
 • Video-visninger
 • Leads
 • Meldinger
 • Konverteringer
 • Katalogsalg
 • Butikkbesøk

I denne anledningen ser det seg relevant å velge et av målene som samhandler med hva du ønsker å oppnå i strategien du har satt deg. I vår situasjon var konverteringer vårt hovedmål, da dette er essensielt for å kunne drive en nettbutikk.

Skjermdump fra Facebook Business Manager av første steg i opprettelsen av en annonse/kampanje

4) Sett et budsjett

Når du har valgt ut målet for annonsen din er det viktig å sette et budsjett for kampanjen. I denne sammenhengen har du muligheten til å sette både minimumsgrense, maksimumsgrense, i tillegg til dagsbudsjett. Dette vil kunne bli en pekepinn på hvor mye du ønsker å bruke, og derav hvor mye du tenker du vil få igjen av verdi for kampanjen.

Her gir Facebook Ads Manager også muligheten til å optimalisere annonsen din, slik at de kan få rettigheter til å gjennomføre handlinger som de ser er mer effektive enn handlinger du har gjennomført manuelt. Dette var noe vi ville benytte oss av, slik at vi kunne prøve oss frem på effektiviteten av den, da vi ikke hadde noen erfaring med annonsering av Facebook Ads fra før.

Skjermdump fra Facebook Ads Manager
Skjermdump fra Facebook Ads Manager

5) Finn målgruppen din

Etter å ha bestemt deg for målet og midlene du ønsker å bruke gjennom kampanjen, er det viktig å finne ut av hvem som er målgruppen din. I denne segmentasjonsprosessen kan man benytte seg av Google Trends, da den gir oversikt over hvilke områder som søker på nøkkelord i bransjen du har bestemt deg for. I tillegg kan en god research på Google gi innblikk i hvem konkurrenter henvender seg til og derav hvilken målgruppe du kan sette deg. Dette er informasjon man gjerne har funnet ut i strategidelen av kampanjen, slik at man er klar for å gå rett inn på målgruppevalg på Facebook.

Facebook Ads Manager gir flere muligheter gjennom custom audience, Lookalike audience, demographic targeting, interest targeting, connection targeting og location targeting er blant de vanligste målgruppeutvelgelsene. I denne situasjonen benyttet vi oss av demographic, interest og location targeting, da dem gjorde det mulig å lage en målgruppe basert på den tidligere informasjonen vi hadde innhentet oss. Dette resulterte for oss at vi lagde en lookalike audience vi kunne benytte oss av ved senere kampanjer. Vår målgruppe så tilslutt slik ut:

Skjermdump fra Facebook Business Manager

6) Velg hvor du vil at annonsen din skal vises

Etter å ha valgt ut målgruppen du vil benytte deg av er det aktuelt å velge ut hvor du vil at annonsen din skal vises.  I denne sammenhengen har du mange valgmuligheter. Men først kan du huka av om du vil ha automatiske eller manuelle plasseringer, i henhold til hvilken kunnskap Facebook sitter inne med og dermed kan hjelpe deg med. I denne sammenhengen benyttet vi hovedsakelig autimatiske plasseringer, da vi stolte på at Facebooks AI kunne hjelpe oss med å optimalisere kampanjen på denne måten.

Du vil også få muligheten til å vise annonsene både på Facebook, Instagram, Messenger og gjennom audience network. Dette gjør det mulig å nå målgruppen din på flere ulike steder, samtidig som du kan fokusere på de viktigste av dem. Da vi ville satse bredt kjørte vi på med de alle, utenom de med video, slik at vi kunne nå målgruppen på flere steder, og slik at vi etter hvert kunne bli et kjent fjes for dem.

Skjermdump fra Facebook Ads Manager
Skjermdump fra Facebook Ads Manager der man til venstre ser de ulike plasseringsmulighetene og til høyre får dem forhåndsvist

7) Velg annonseformat

I sammenheng med valget for hvor du vil at annonsen skal vises er det også viktig å velge annonseformat. Hver av valgene har sine fordeler og ulemper, noe som gjør at dem bør velges med omhu. På en annen side kan man prøve seg ut med ulike på ulike annonser, slik at man kan se hvilke som er mest effektive. I denne sammenhengen kan du velge mellom karusell, enkeltbilde, enkeltvideo eller samling.

I vår situasjon benyttet vi oss av enkeltbilder, da vi synes det passet de hva vi ønsket å kommunisere. I tillegg kunne dette gi uttrykk av å være en mer innholdsbasert markedsføring, noe som kunne bli positivt for effektiviteten av den.

Skjermdump fra Facebook Ads Manager

8) Publiser annonsen

Etter å ha gjennomført steget ved å velge annonseformat er det relevant å publisere annonsen din. I denne sammenhengen vil annonsen og selve kamapnjen gjennomgå en sjekk av Facebook, slik at den overholder rettningslinjene. Dette vil kunne ta alt fra fem minutter til et par dager, så her er det greit å være tålmodig. Facebook vil i denne sammehengen sende deg et varsel når annonsen er aktiv, slik at du kan følge med på den videre. Når du har trykket på publiser-knappen ender du opp i oversikten din over de ulike annonsene og kampanjene som vist nedenfor.

Skjermdump fra Facebook Business Manager

9) Analyser annonsen din

Etter å ha publisert annonsen, er det viktig å følge med på den nøye, slik at eventuelle feil blir lagt merke til. I tillegg kan det være aktuelt å styre annonsebudsjettet etter hvert, om du ser at du for eksempel trenger å legge til flere midler i kampanjen. Facebook Ads Manager tilbyr her et eget analyseverktøy slik at du kan se demografien til dem som trykker på annonsen din, samt effektiviteten av den.

Dette er noe vi også har brukt flittig sammen med Google Analytics slik at vi kan justere annonsen og budskapet vårt underveis. For å få denne oversikten kan man ved å holde på den enkelte kampanjen eller annonsen trykke på å “vise diagrammer”.

Skjermdump fra Facebook Business Manager
Skjermdump fra Facebook Business Manager

Håper denne guiden kommer godt med om du vurderer å benytte deg av Facebook sine annonser. Dette er et verktøy som har hjulpet oss på veien til en etablert nettbutikk, samtidig som den har gitt oss gode erfaringer det er godt å ha med seg videre inn i arbeidslivet.

/ Emilie Torset og Vilde Christin Skildrud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *