Hva er forskjellen på organisk og betalt søk – og hvordan funker det i praksis?

Som digital markedsfører er det sentralt å ha kunnskap slik at man kan optimalisere bedriftens rating i søkemotorene. Da Google kan defineres som den klart ledene søkemotoren i verden, er det særlig i den man bør ha en god plassering. I denne sammenhengen deler man gjerne inn i organiske søk og betalte søk, der arbeidet med de organiske søkene opptrer som søkemotoroptimalisering (SEO) og de betalte som søkemotormarkedsføring (SEM).  Denne uka har vi hatt Håkon Njøten og Hannah Lindelien innom for å forklare oss hvordan de jobber med nettopp dette, noe jeg vil ta utgangspunkt i gjennom innlegget.

Organic Search vs. Paid Search: Where Should Credit Unions Focus?
Hentet fra evokad.com

Hva er organisk søk?

Organisk søk handler om å rate høyt på søkemotorens rangering av relevante resultater ved et søk. Når en person for eksempel søker på “hvit bluse” i Google ønsker en bedrift som selger nettopp slike produkter jobbe systematisk for å ende opp som det øverste resultatet av de organiske søkene. I denne sammenhengen er de organiske søkene de resultatene som ikke opptrer som annonser.

Ved arbeidet med å optimalisere et organisk søk er det viktig å ta hensyn til nøkkelord, overskrifter og relevant innhold på siden for de søkene vi ønsker å rangere høyt på, da Google rangerer deretter. I denne sammenhengen er det særlig viktig å komme på førstesiden til søkemotoren, da kun et fåtall faktisk klikker seg videre.

Derav oppnår man nesten ingen trafikk gjennom søkemotoren om man ikke blir tilgjengelig på den første siden, og gjerne som de øverste resultatene. De resultatene som dukker opp når vi googler noe kalles gjerne SERP, og det er blant dem vi ønsker å dukke opp. Google ønsker å finne det perfekte resultatet for et søk, noe som gjør at de svarene som dukker opp øverst tilfredsstiller søkemotorens kriterier om størst relevanse og dermed tiltrer som det beste svaret for de som googler.

Hentet fra skab-kunder.dk

Hvordan bruker markedsførere organisk søk?

I Håkon Njøten sin del av gjesteforelesningen presenterer han også et nytt begrep for meg; posisjon 0. Dette er posisjonen kan betegnes som den øverste rangeringen av ubetalte søk på førstesiden til Google. Det å inneha denne situasjonen vil ha en stor betydning for både trafikken og tilliten til bedriften.

Han har tidligere jobbet med dette og brukte noen måneder på å få bryggeriet han jobbet på i London til å rangere høyest under det relevante søkeordet “craft brewery london”, noe som i seg selv er imponerende å få til. Selv om vi som enkeltpersoner får opp personaliserte resultater når vi googler noe, vil vi som regel få opp det samme øverste resultatet, noe som gjør at en sin posisjon får en enorm rekkevidde.

Hvordan optimalisere organiske søk gjennom søkemotoroptimalisering (SEO)?

Etter en lang erfaring på feltet presenterte Håkon en prosess for hvordan man kan optimalisere SEO. Derav er det 4 steg han tar oss gjennom, basert på egne erfaringer og kunnskap. Ut ifra denne har jeg laget en guide for deg som vil bli bedre på nettopp SEO:

1) Lage en nettside

For å kunne starte med SEO er det viktig å ha et utgangspunkt gjennom en nettside. Om det er din egen blogg eller jobbens nettbutikk er ikke så farlig, så lenge du har noe å kunne jobbe med. I denne situasjonen er det viktig å integrere SEO-verktøy, da de vil kunne hjelpe deg med å optimalisere resultatene dine i organiske søk. Gode verktøy å integrere her kan være Google Analytics, Google Tag manager, Google Search console og Google Trends, da de alle gir gode analyser over nettsiden.

2) Valg av nøkkelord

Etter at du har integrert ulike SEO-verktøy til nettsiden din er det viktig å velge ut relevante nøkkelord du vil satse på å optimalisere deg på. Når du skal finne ut hvilke nøkkelord kan du benytte deg av Google Trends for å sjekke ut hvilke søkeord det brukes mest innenfor fin bransje. Dette vil gjøre at du har noen ord å ta utgangspunkt i ved utvelgelse av de du selv ønsker å fokusere på.

I denne sammenhengen kan det være lurt å velge ut noen av søkeordene som er mindre populære, men som dog har et stort nok målgruppeutvalg. Dette vil gjøre sjansen større for å rangere høyere på det utvalgte nøkkelordet. Håkon kommer med to ting du bør prioritere ved en slik utvelgelse, nemlig:

1. At man velger et nøkkelord som samsvarer med merkevarens posisjonering

2. At du velger et nøkkelord som har mindre konkurranse, noe jeg var inne på tidligere.

I denne planleggingen kan man også benytte seg av andre verktøy som Google Keyword Planner, Google Search Console, SEMrush og UBERsuggests.

Hentet fra searchengineland.com

3) On page optimering

On page optimering handler om å optimalisere nettsiden. Dette innebærer å optimalisere nettsidenes lenker slik at de passer med sidens innhold, i tillegg til titler, meta-beskrivelser og overskrifter. Dette gjelder også antall søkeord, hyper-tekst, bilder og videoer.

Her handler det om at nettsiden ikke bare har et fint layout, men også scorer bra på Googles kriterier. Innholdet på nettsiden bør dermed ikke benytte seg av for mange nøkkelord, da det kan score negativt. I tillegg bør overskiftene være klare og tydelige, samtidig som de henviser til bransjens søkeord i Google, slik at de får gode plasseringer i søk.

4) Off page optimering (ekstern linkning)

Off page optimering handler om å skape et godt innhold på nettsiden, slik at du løser problemene for leserne dine. Dette kan gjøres gjennom å linke til andre nettsider gjennom samarbeid, slik at dere sammen rater høyt i Google. I tillegg kan du benytte deg av online PR, epost-markedsføring og Sosiale medier for å optimalisere innholdet på nettsiden.

Fordeler og ulemper med SEO

Som enhver metode, har også SEO både fordeler og ulemper. Jeg synes det derfor var relevant å presentere dem, slik at de kan tas hensyn til når man vurderer å benytte seg av søkemotoroptimalisering.

Hentet fra Håkon Njøtens presentasjon
Hentet fra Håkon Njøtens presentasjon

Hva er betalt søk?

Betalte søk handler om å betale for å komme høyt i resultatene på Google. I motsetning til betalte søk jobber man med søkemotormarkedsføring (SEM), når man jobber med betalte søk. De betalte resultatene opptrer også noe annerledes enn de organiske, da de er tydelig merket med “annonse” eller “ad”. I tillegg kommer disse resultatene helt øverst, og ikke i SERP-en, som Håkon snakket om.

I arbeidet med betalte søk velger man selv hvilke nøkkelord man vil dukke opp i søket for. I denne situasjonen er det viktig at man gjennomsøker slik at Google kun plasserer annonsen din med relevant innhold, da noe annet vil kunne se negativt ut for nettsiden din. I tillegg bør man også ved betalt søk optimalisere innholdet på nettsiden din, da Google også rangerer annonsene etter de søkemotoren synes er mest relevant.

ppc marketing
Hentet fra blog.getsocial.io

Hvordan bruker markedsførere betalt søk?

I Hannah Lindeliens del av gjesteforelesningen presenterte hun hvordan hun benytter seg av betalt søk gjennom jobben sin. Hun er tidligere elev på valgfaget Digital Markedsføring, og fikk god lærdom derfra. Hannah jobber i mediebyrået Inevo og mye av arbeidshverdagen hennes går til å optimalisere både organiske og betalte søk.

Som digital markedsfører la hun fokuset på hvor viktig det er å forstå hvordan siden din ser ut i Google, da det vil ha betydning for rangeringen. I denne forbindelsen viste hun til flere verktøy hun bruker for å finne ut av dette. De verktøyene hun benyttet seg av var Screeningfrog.com, Google Search Console, SEMrush, Google Analytics og Moz. Verktøyene gjør det mulig å følge med på URL-er over tid, se på rapporter over de ulike mediumene og følge med på søkeord.

Hvordan optimalisere betalte søk gjennom søkemotormarkedsføring (SEM)?

Google opptrer som sagt som en matchmaker som ønsker å finne det perfekte svaret på det du søker etter. I denne sammenhengen er det viktig å ha relevant innhold på nettsiden din. Det er dermed Google sin oppgave å koble brukerne sine mot det beste innholdet som finnes på nettet.

Hannah har god erfaring med SEM og forklarte hvordan betalte søk fungerer. Hun jobber med å optimalisere betalte søk gjennom tre steg. Ut ifra disse stegene har jeg laget en guide for deg som vil lære mer om denne typen digital markedsføring.

1) Velge søkeord

Når man skal finne ut hvilke søkeord det ser seg relevant å kjøpe kan det være lurt å gjennomføre en søkeordanalyse, slik at man finner de som er mest aktuelle for deg og din nettside. I denne sammenhengen tar man gjerne utgangspunkt i modellen nedenfor, i sammenheng med kjøpstrakta for hvor kunden er i kjøpsprosessen.

Hentet fra Hannah sin presentasjon

Etter å ha analysert hvilke søkeord som ser seg relevante i forhold til målgruppen og deres kundereise, er det lurt å benytte seg av Google Keyword Planner, SEMrush Keyword Tool eller Ubersuggest for å finne de konkrete søkeordene. Verktøyene kan hjelpe deg med å finne hvilke søkeord som er mest populære for tiden i sammenheng med bransjen din.

Videre gjennomfører man budgivning på søkeordene du har valgt å satse på og vil dermed ha betydning for om annonsen din vil vises. Budgivningen vil være i forhold til hvor mye du er villig til å betale for et klikk. I denne sammenhengen kan man velge å gjennomføre manuell eller automatisk budgivning.

2) Lage annonser

Når du nå har gitt bud på de søkeordene som ser seg relevante for nettsiden din er det viktig å lage en annonse som kan trigges når noen søker etter søkeordene du har valgt å kjøpe. I denne sammenhengen ser det seg relevant å lage gode tekster på nettsiden sin, slik at man får målgruppen til å klikke inn på siden din.

Hannah poengterer at de mest effektive annonsene ikke har mer enn 3-5 annonser i hver annonsegruppe, da mer enn dette vil kunne fremtre pågående. I tillegg legger hun et fokus på at det er viktig med få, men relevante søkeord i annonsen.

Hentet fra Hannahs presentasjon

3) Finne ut hvor mye du er villig til å betale for Cost Per Click (CPC)

Når du nå har laget annonsen som passer seg til søkeordene du har gitt bud på, er det relevant å bestemme seg for hvor mye du er villig til å betale for hver klikk på annonsen din. I denne sammenhengen snakker vi om Cost Per Click (CPC). Om du nå har optimalisert innholdet på nettsiden din, vil du også kunne få en lavere pris på søkeordene, da noen av Googles kvalifikasjoner er innfridd.

Før du bestemmer deg for hvor mye du er villig til å betale for CPC kan det være relevant å se hva konkurrentene har budt på ordet, og om det kan være andre billigere alternativer du heller vil satse på. I tillegg mener Hannah at det er vel så viktig å ta hensyn til de søkeordene du vil utelate, da de vil kunne få negativ assosiasjon til nettsiden. Hun har erfaring med at det også er utrolig viktig å teste annonsene og søkeordene fortløpende, slik at man kan finne ut hvilke som gir best resultater.

Fordeler og ulemper med SEM

Også med denne typen digitale markedsføring er det viktig å ta hensyn til fordelene og ulempene når du skal bestemme deg for om du vil benytte deg av betalte søk. I denne sammenhengen presenterte Hannah sine fordeler med betalte søk gjennom Google Ads og ulemper, gjennom fordelene SEO gir nettsiden din.

Hentet fra Hannahs presentasjon

Helhetlig kan jeg si at det ikke er noen fasit på hvordan den digitale markedsføringen av nettsiden din skal foregå gjennom søkemotorer. På en annen side er det relevant å ta hensyn til fordeler og ulemper ved både SEO og SEM, da det kan legges til grunn når du skal bestemme deg for hvem av dem du ønsker å benytte. Her er det viktig å nevne at det mest effektive kanskje kan være å bruke en blanding av begge, da dette kan skape kontinualitet og full tilstedeværelse for nettsiden din.

/ Emilie Torset

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *