Hva er inbound markedsføring og hva er det som gjør den så effektiv?

Vi har nå begynt å bevege oss inn på den siste bolken av valgemnet digital markedsføring. I denne delen tar Anders Mamen oss gjennom selve den digitale markedsføringen, med innblikk i både strategier, annonser og analyse. Denne uka fikk vi besøk av Inbound Groups markeds- og salgssjef Camilla Visjø. Inbound Group jobber med et B2B-markedsføring, der inbound for dem har vært en viktig del av forretningsmodellen. Hun presenterte hvordan denne typen markedsføring har funket for dem og hvorfor den er så effektiv.

Hva er inbound markedsføring?

Inbound markedsføring handler om å i møtekomme kunden gjennom å være kundefokusert. Camilla viser til at de fokuserer sterkt på å kommunisere med et lite salgsrelatert fokus, da det fort vil skyve kunden unna. Derav handler inbound markedsføring på å kunne hjelpe kunden på et personlig nivå, der kommunikasjonen optimaliseres deretter. Dette fører til at man får kunden til å komme til deg, i stedet for å skyve de bort med aktiv reklame. På sikt gir inbound markedsføring gode muligheter til å få lojale kunder som de har gode relasjoner til.

The rise of inbound marketing and how to master it
Hentet fra agilecrm.com

Hvorfor Inbound marketing?

Ved denne typen markedsføring får man muligheten til å skape flere fordeler. Blant annet har man muligheten til å etablere en jevn strøm med trafikk, noe som gir grunnlag for bedre salgsprosesser. I tillegg blir man ved en slik markedsføring mer synlig på nett, noe som gjør at flere potensielle kunder får innsikt i budskapet som kommuniseres.

Med tanke på den kundefokuserte relasjonen som etableres ved inbound markedsføring, skaper man ikke kun trafikk, men en relevant en også. Dette gir videre muligheten til at ROI, også kjent som return on investment, blir mer effektiv og dermed gir gode valuta for pengene. Inbound gir også muligheten til å bygge en helhetlig markedsføring, da prosessen med jevn og god trafikk, og derav en god ROI, tilrettelegger for det.

Helhetlig vil inbound markedsføring skape en langsiktig tilstedeværelse på nett, noe som kan påvirke til en eksponensiell kurve på sikt. Dette gjør at de investerte pengene gjør nytte for seg i bedriftens favør.

Forskjell på Inbound og Outbound markedsføring

Nå som jeg har presentert hva inbound markedsføring handler om, kan det være relevant å se på hva outbound markedsføring går ut på. Outbound markedsføring har en kanskje mer tradisjonell strategi for hvordan man skal kommunisere markedsføringen. I denne typen markedsføring bruker man en kommunikasjon som er mer avbrytende, noe som gir den tydelige selgerkarakteristikker. Da dagens samfunn gir store inntrykk av at vi ikke liker å bli solgt til, vil denne strategien kunne by på flere utfordringer.

Denne markedsføringen oppererer derav med typisk reklame som oppfordrer til salg, kalde og masseproduserte henvendelser i tillegg til å ofte opptre som spam. I noen sammenhenger kan dermed outbound markedsføring være aktuell, men for de aller fleste bedrifter i dag ville en inbound strategi vært mer effektiv, spesielt med kunderelasjoner på sikt.

Skjermdump fra Camilla Visjøs foredrag

Inbound-metodikken

Inbound markedsføringen gir en kundereise eller struktur som Camilla presenterte for oss. Medtodikken er en enkel, men godt presentert prosess som tar for seg hvordan selskapet skal først tiltrekke, så konvertere, så selge og tilslutt begeistre kundene. Denne prosessen har ifølge Camilla hjulpet dem på veien og tilrettelegger for en effektiv bruk av inbound markedsføring. For å gå mer inn på hvordan den fungerer vil jeg presentere den i faser nedenfor:

Fase 1: Tiltrekke

Den første fasen handler om å tiltrekke kunder til bedriften din, gjerne ved å kommunisere at du kan løse et problem. I denne sammenhengen kalles kundene for fremmede, da mange av dem enda ikke har en relasjon eller et forhold til bedriften din. Aktiviteter som vil legge til rette for tiltrekningen av potensielle kunder vil ta utgangspunkt i kommunikasjon via bedriftens blogg og sosiale medier, i tillegg til søkemotoroptimaliseringen (SEO).

Fase 2: Konvertere

Den andre fasen handler om å konvertere de fremmede til å bli besøkende hos bedriften din. I denne sammenhengen bruker bedriften aktiviteter for å gi de fremmede kunnskap og innsikt i bedriften, så samt som en svak relasjonsbygging. Aktivitetene blir i denne sammenhengen å gi de poteniselle kundene innsikt i premiuminnhold, i tillegg til tilrettelagte landingssider. Inbound group bruker ogås call to action (CTA) som et hjelpemiddel med konverteringen, da det vil kunne påvirke effektivt.

Fase 3: Selge

Den tredje fasen handler om å få solgt produkter de besøkende du nå har konvertert. I denne sammenhengen har gjerne flere av de besøkende blitt til leads, gjennom å melde seg på nyhetsbrevet bedriften tilbyr. Salgene kan skje gjennom aktivitetene automatisert markedsføring, lead scoring og e-post.

Fase 4: Begreistre

Den siste fasen handler om å begeistre kundene du nå har solgt til. Det å få fornøyde kunder til å bli ambassadører og spre positive ord om bedriften er kanskje en av de mest effektive markedsføringstiltakene. Derav er det viktig at man bruker relevante aktiviteter for å tilrettelegge for det. Aktivitetene bedriften her bruker er videre oppfølgning via e-post, automatisert markedsføring i tillegg til tilstedeværelse på sosiale medier.

Skjermdump fra Camilla Visjøs foredrag

Med innblikk i Inbound-metodikken og hva den har å by på kan en konklusjon tilsi at denne typen markedsføring er noe en bør vurdere å bruke hos enhver bedrift. Jeg vil selv ha denne i bakhodet nå som vi arbeider med nettbutikken vår, slik at vi kan skape gode kundeforhold og begeistring blant våre kunder.

/ Emilie Torset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *