Growth Hacking – veien til en rask og solid vekst

Hvordan etablere en massiv vekst i oppstartsperioden? Growth hacking, eller på godt norsk veksthacking, handler om å gjennomføre tiltak for skape rask og effektiv vekst i oppstartsfasen hos bedriften. Dette er et tema som veldig få kan noe om, noe som gjør det verdifullt å kunne etablere en kunnskap rundt denne typen vekst. I dagens blogginnlegg velger jeg å ta utgangspunkt i optinmonster.com sin artikkel, da det tar for seg temaet på en interessant og lettlest måte.

Hva er Growth Hacking?

Ifølge artikkelen kan growth hacking beskrives som strategier som spesielt fokuserer på vekst. Strategien går ut på å skaffe så mange kunder som mulig, ved å bruke minst mulig midler. Derav legger strategien til rette for å spesielt utnyttes ved oppstartsfasen til bedriften. De som leder an og gjennomfører strategien vil prioritere innovative strategier som relaterer seg til virksomheten, samt analysere hvorvidt de fungerer for veksten. Helhetlig vil de ansatte som jobber med growth hackingen vite hvordan man prioriterer veksten, identifisere kanaler for kundekonverteringen, måle suksess og skalere veksten. Growth hacking kan brukes på tvers av sektorer, men er best kjent som et markedsføringsverktøy.

GROWTH HACKING 2020 — ALL YOU NEED TO KNOW - HK - Medium
Hentet fra medium.com

Hvordan fungerer Growth Hacking?

For å finne ut hvordan growth hacking fungerer på din bedrift er det viktig å finne ut hvorfor bedriften din vokser, slik at man kan komme frem til tiltak som vil få dette til å skje. Poenget med growth hacking er å skaffe trafikk og etter hvert skape lojale kunder hos nettbutikken, da dette vil gi en jevn vekst på sikt. Artikkelen tar for seg to ulike måter å starte en growth     hacking på, da de kan benyttes som en kjøreplan for oppstartsveksten.

Den første måten å starte growth hacking på handler om å legge vekt på å skape oppmerksomhet og bevisstheten rundt bedriften. Bevisstheten vil dermed være et nøkkelfokus som prioriteres ved igangsettelsen til bedriften.

Den andre måten å starte growth hacking på handler om AARRR. Forkortelsen står for acquisition, activation, retention, referral og revenue, da disse helhetlig vil stå for prioriteringsområdene til bedriften. For å gå nærmere inn på temaet presenterte medium.com en god beskrivelse av hvordan modellen fungerer.

Hentet fra meidum.com

Acquisition

Acquisition handler om å anskaffe seg kundene. Hvordan er det kundene finner deg? For å tilrettelegge for dette er det viktig å at nettsiden din har en god layout og ser innbydende ut for de besøkende. Jeg har tidligere skrevet et relevant blogginnlegg om temaet som tar for seg 10 kriterier for en god nettbutikk. Blogginnlegget kan være et godt supplement under denne delen av growth hacking og du finner den her. (lenke blogginnlegg).

Activation

Det andre steget i arbeidet med growth hacking handler om hvor fort du kan få kundene dine til å få et “aha”-øyeblikk. For å kunne skape et slikt inntrykk er det viktig at man klarer å differensiere seg fra konkurrentene og får kunden til å huske deg. Dette vil ha en stor innvirkning på om kunden kommer tilbake og vil dermed gi betydning for bedriftens vekst.

The 'Aha' Moment and the Power of a Story
Hentet fra bridge.parters

Retention

Det tredje steget handler om hvor mange av kundene du beholder. Hvorfor mister du resten? I arbeidet med å skape en effektiv og rask vekst er det viktig at man holder på flest mulig kunder. Det å få kundene til å bli lojale og kjøpe produkter over tid kan være vanskelig, men i en slik situasjon er det lurt å prøve seg fram og finne tiltak som hjelper for din bedrift. I denne situasjonen kan epost-markedsføring være effektivt, da det minner kunden på å handle hos deg.

Refferal

Det fjerde steget handler om hvilke henvisninger kundene dine kan gi deg. Hvordan kan du få kundene dine til å forsvare og fremme deg? For å spre budskapet bedriften din fremmer er det viktig at man også når nye kunder. En effektiv måte å gjøre dette på er å få eksisterende kunder til å anbefale bedriften din for sine venner og kjente. Gjennom denne anbefalingen vil deres relasjoner og lojalitet føre til at personen automatisk vil føle en trygghet rundt bedriften din.

Online Marketing - Word-Of-Mouth Referral - Marketing Digest
Hentet fra marketingdigets.com

Revenue

et siste steget handler om inntekter. Hvordan kan du øke inntektene dine? Når man driver en bedrift er det viktig at den er lønnsom. Derav vil inntekten alltid være en viktig faktor å prioritere. I dette steget er det relevant å komme til tiltak som kan hjelpe bedriften med å øke inntektene og dermed vokse. Tiltak man her kan sette i bruk er blant annet å gjennomføre kampanjer eller konkurranser som får flere til å handle hos deg. Det kan også gå an å smålig sette prisen opp, da kostandene forblir de samme. I denne sammenhengen er det dog viktig at man ikke øker de for mye, da det kan påvirke hva kunden tenker om bedriften din og om de vil handle der.

Oppsummering

Helhetlig vil man gjennom arbeidet med stegene kunne tilegne seg kunnskap som kommer godt med ved oppstarten og tilhørende vekst. Artikkelen presenterer videre at man bør teste produktet man skal selge for å tilrettelegge for en størst mulig vekst. Ved å teste ut om kundene er villige til å betale for produktet og har behov for det vil man kunne minske sjansene for å innta markedet med et produkt som ikke vil slå an.

Ved å gjennomføre denne typen testing vil man også kunne samle inn data som sier noe om dine fremtidige kunder, noe man kan bygge en vekststrategi basert på. I denne sammenhengen fremtrer A/B-testing som den mest brukte og effektive, da den gir raske tilbakemeldinger på hvilke produkter, layout, design og type reklame som funker på målgruppen som er satt. Ved hjelp av god testing og en god gjennomføring av AARRR-strategien vil man kunne oppnå en solid vekst i oppstarten av bedriften.

Bedrifter som benytter seg av Growth Hacking

For å gi et inntrykk av hvor effektiv en slik vekststrategi kan være synes jeg det er relevant å vise til vellykkede bedrifter som har benyttet seg av growth hacking. Artikkelen til optinmonster.com presenterer tre velkjente og store selskaper som har klart seg godt på det digitale markedet.

Utenom deres vellykkede digitale tilstedeværelse er det kanskje bare growth hacking som er en fellesnevner hos dem. Hver av dem har benyttet seg av vekststrategien som en del av en kampanje, noe som tilsynelatende funket bra for dem:

B2B Growth Hacking - Tips and Tricks for More Growth - Leadrebel Blog
Hentet fra blog.leadrebel.io

Dropbox

Dropbox gjennomførte en kampanje der de fokuserte på å belønne eksisterende kunder for å invitere nye kunder inn. Premien ga kundene en viss mengde ekstra gratis lagringsplass for hver de inviterete til å bli kunder. Denne typen markedsføring og vekststrategi skaper engasjement og en god holdning til bedriften.

Hotmail

Hotmail gjennomførte også en liknende kampanje der de oppmuntret og oppfordret mottakerne til å registrere seg for en ny konto. For hver utgående mail oppfordret bedriften til den nye registreringen, noe som gjorde at mange valgte dem som plattform for sin mail.

AirBnB

AirBnB benyttet seg av en amerikansk versjon av Finn.no for å nå poteniselle kunder. Plattformen la et godt grunnlag for god markedsføring, samtidig som den la til rette for å finne potensielle kunder som var ute etter et rimelig tilbud for overnatting, noe som stod til motsetning av bookingbyråenes og hotellenes tilbud.

Da growth hacking har funket for flere av verdens største bedrifter er det god grunn til å tro at den også funker godt for nettopp deg. Ved å ta utgangspunkt i stegene i vekststrategien og hva de andre bedriftene har gjort vil du trolig være på god vei inn i markedet som en voksende bedrift.

/ Emilie Torset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *