11 typer digital markedsføring

For å kunne oppnå best mulig resultater med markedsføringen, er det viktig å regulere mellom flere typer av dem. Dette vil bidra til at man kan nå flere deler av målgruppa, gjennom de ulike kanalene og metodene. Da vi denne uka har vi fått i oppgave å oversette og forbedre et engelsk dybdeinnlegg om digital markedsføring, kom jeg over et innlegg fra Hubspot. Innlegget tok for blant annet seg 11 typer av digital markedsføring, noe jeg synes var både spennende og relevant.

Hvorfor er innlegget bra?

Jeg har valgt å kun ta for meg deler av et større innlegg om digital markedsføring. Grunnen til dette er at innlegget i sin helhet tar for seg flere aspekter av markedsføringen, noe som for meg gjorde det relevant å begrense innlegget jeg forbedrer. Den delen jeg tar for meg handler om de ulike typene av digital markedsføring og tar for seg eksempler for hver av dem.

I denne anledningen presenterer forfatteren Lucy Alexander de ulike typene på en enkel og konkret måte, noe som gjør det lett å forstå for interesserte lesere. Ved å innledningsvis definere temaet digital markedsføring, setter hun også en kontekst for de kommende refleksjonene, noe som gjør innlegget godt strukturert. Nedenfor er det et utklipp fra innleggets 11 typer digital markedsføring, noe som gir en konkret leseliste for leseren.

Hentet fra blog.hubspot.com

11 typer av digital markedsføring

1) Search Engine Optimization (SEO)

Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å optimalisere nettsiden eller bloggen din til å ranke høyere i søkemotorene. Dette kan ha stor betydning for økonomien til nettstedet ditt, da søkemotoroptimaliseringen kan hjelpe deg med til å konvertere kunder gjennom organisk trafikk. Artikkelen tar for seg måter du kan bruke SEO til å generere kvalifisert trafikk:

On page SEO: Optimalisere innholdet på nettsiden i forhold til vanlige søk på søkemotoren.

Off page SEO: Ta hensyn til aktiviteter som foregår utenfor nettsiden og som dermed kan ta forstyrre plasseringen din i søkemotoren. I denne situasjonen kan man benytte seg av inbound linker for å høyne nettsiden og innlegget ditt.

Technical SEO: Optimalisere nettsidens ranking i forhold til hvordan sidene er kodet og dataens struktur. Her vil også nettsidens innlastningshastighet ha betydning for rankingen.

SEO for Beginners - HostPapa Blog
Hentet fra hostpapa.ie

2. Content Marketing

Innholdsmarkedsføring handler om å skape innhold som genererer merkekjennskap og trafikkvekst. Det er ulike kanaler som kan bidra til å skape dette, og blant de kjente fremtrer blogginnlegg, e-bøker og infografikk som gode alternativer av forfatteren. Disse bidrar til å spre og vise kunnskap, noe som kan generere organisk søketrafikk til nettsiden din. I tillegg vil visuell informasjon gi de besøkende en enkel og konkret oversikt over et tema, noe som kan gjøre det lettere for dem å forstå.

3) Social Media Marketing

Markedsføring gjennom sosiale medier handler om å bruke sosiale medier til å skape engasjement rundt bedriften din. Dette skjer ved at man blir mer synlig for aktuelle kunder, samtidig som man blir mer tilgjengelig via de plattformene kundene benytter seg av. Denne typen digital markedsføring jobber også for å generere trafikk, konvertere kunder og skape et større merkekjennskap til bedriften.

De mest effektive og etablerte plattformene til denne typen markedsføring er: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat og Pintrest. I denne sammenhengen kan du benytte deg av plattformenes innhentede data for analysere effektiviteten av aktiviteten som gjennomføres, noe som gjør den mulig å optimalisere underveis.

Unlocking the potential of Social media platforms for Digital ...
Hentet fra medium.com

4) Pay Per Click (PPC)

Pay Per Click er en kostnadsbasert markedsføringsstrategi der man betaler for hvert av klikkene man får via en annonse. Dette betyr at man betaler en forfatter eller utgiver for hver gang annonsen din blir klikket på. I denne sammenhengen opererer man med en viss kostnand per klikk og den vanligste typen er Google Ads, da den lar deg betale for plasseringen i Google. Andre vanlige plattformer man kan bruke denne markedsføringsstrategien på er Facebook, Twitter og LinkedIn.

5) Affiliate Marketing

Affiliate marketing er en type markedsføring der man opererer provisjonsbasert med en samarbeidspartner. Provisjonen har en sammenheng med at samarbeidspartneren får betalt resultatmessig i forhold til effekten av å markedsføre produkter på sin side. Denne typen markedsføring er veldig vanlig på blant annet blogger, Youtube og Instagram, da samarbeidet kan konvertere tidligere skeptiske kunder, da tilliten til den aktuelle samarbeidspartneren vil skape troverdighet til produktene som presenteres.

Hentet fra annsofiklevfoss.com

6) Native Advertising

Innfødt reklame handler om annonser som primært er innholdsstyrt og omtalt på en plattform sammen med annet ikke-betalt innhold. Et eksempel på denne typen markedsføring kan være BuzzFeed-sponset innhold, da den kan regnes som relevant for liknende ikke-betalt innhold på plattformen. Denne typen digital markedsføring kan dermed fremtre mindre pågående og tydelig, noe som gjør at kundene ikke føler seg like påvirket til å måtte kjøpe. Effekten vil dermed være at kundene får et rom til å bestemme selv, noe som ofte kan føre til kjøp innenfor de visse fagmiljøene på for eksempel ulike Facebook-grupper.

7) Marketing Automation

Automatisert markedsføring omhandler markedsføringsoppgaver som blir automatiserte gjennom ulike programvarer. Det er markedsførerne selv som implementerer disse funksjonene, og det funker godt på enkle og grunnleggende markedsføringsoppgaver som skal repeteres. Ulike typer av denne typen automatisering kan være:

Email newsletter: Ved å automatisere innstillingene med kundenes epost, vil man kunne spesifisere hvem som får de ulike, samtidig som man kan sende ut eposter automatisk ved for eksempel bestilling av varer og de som ønsker nyheter om nye produkter.

Social media post scheduling: I stedet for å måtte poste hvert innlegg manuelt, har man muligheten til å sette opp innlegg på forhånd slik at de legges ut til bestemte tider. Dette vil gjøre at innleggene blir postet jevnt, noe som skaper tilgjengelighet og engasjement rundt bedriften. Dette vil også tilrettelegge for at man kan bruke mer tid på andre områder i bedriften.

Lead-nuturing workflows: Man kan forenkle kundekonverteringsprosessen ved å sende spesifiserte eposter til kunder som passer kriteriene som settes. Dette kan skje ved at kunden besøker nettsiden eller legger produktene i handlekurven.

Campaign tracking and reporting: Automatiseringen vil gjøre det enklere å følge med på den pågående kampanjen og gi rapporter for effektiviteten av den. På denne måten vil man kunne bruke ressursene mer effektivt.

Hentet fra smcconsulting.it

8) Email Marketing

Epost-markedsføringen er kanskje en av de mest brukte for å holde kontakten med kundene sine. Denne typen markedsføringen brukes ofte for å promotere innhold, salg og kampanjer. På denne måten kan man både sende bekreftende eposter på bestillinger, personlige eposter for medlemmer og spesielle deals, noe som gjør at man kan differensiere seg fra andre konkurrenter og skape et tillitsfullt forhold til kunden.

9) Online PR

PR handler om å skape reaksjoner hos mottakerne. Online PR omhandler derfor digitalt innhold som skal skape engasjement på bedriftens sosiale medier, nettside eller andre plattformer. Engasjementet skapes gjennom rekkevidde, frekvens, seere og kommentarer på de ulike plattformene. Det å bruke online PR gjør at man vil kunne spre budskapet effektivt og raskt.

Offline PR vs Online PR – karinaochis.com
Hentet fra karinaochis.com

10) Inbound Marketing

Denne typen markedsføringen handler om at man følger kunden gjennom hver del av kundereisen. Dette skaper kontroll, samtidig som man kan påvirke for hver del av den, slik at man øker sjansen for konvertering hos kunden. I denne typen markedsføringen kan man bruke alle de foregående strategiene til å påvirke kunden, slik at markedsføringen blir effektiv.

Inbound-markedsføring handler om å presenetre kundeopplevelser som ikke opptrer som tradisjonell markedsføring, men som heller opptrer som kunnskapsdeling. Dette vil skape en større troverdighet til bedriften, samtidig som man ikke pusher kunden unna med aktiv reklame.

11) Sponsored Content

Sponset innhold kan ses i sammenheng med affiliate marketing, da begge handler om samarbeid for å spre produktenes omtale og kjennskap. I denne sammenhengen kan forskjellen beskrives ved at man betaler andre bedrifter eller personer til å omtale produktet eller merkevaren din til din fordel. Her får man ikke promosjon på samme måte som ved affiliate markedsføring, men heller får betalt for oppdraget. Et typisk eksempel på denne typen markedsføring er sponsede oppdrag med influencere, da de promoterer produktene på de store sosiale mediekanalene.

Influencer Marketing And #Sponsored Content: What Marketers Need ...
Hentet fra geomarketing.com

/ Emilie Torset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *