Vy sin bærekraftige markedføring

Den bærekraftige markedsføringen har virkelig kommet på agendaen de siste årene. Vy, som kanskje er en av de fremste bedriftene på feltet, har en rekke vellykkede bærekraftige tiltak bak seg. Hvorfor er det slik? Hva er det de gjør som får tiltakene til å lykkes gang på gang?

Det kan tenkes å være flere grunner til at deres grønne markedsføring kommer suverent ut i konkurransen om å bli en del av kundenes grønne assosiasjon. Da bedriften, ifølge Store Norske Leksikon, har vært veletablert gjennom en årrekke har de opparbeidet seg både en posisjon og ressurser som kommer godt med når markedsføringen skal bygges. Det kan dermed tenkes at det er noe av den som utgjør den vellykkede markedsføringen.

De grønne Vy-togene

Bilderesultater for vy grønne tog
Hentet fra Dagsavisen

Da lanseringen av NSBs nye navn og konsept slapp løs i de norske mediene, la i hvert fall jeg merke til at de grønne togene skilte seg ut i mengden. Det kan tenkes at dette var en gjennomtenkt tiltak av virksomheten, da deres bærekraftige og grønne forretningsmodell virkelig ble synlig. Selv om tiltaket kanskje ikke fremtydes som markedsføring ved første øyekast, er det nettopp det. Alt av påvirkning virksomheten gjør, enten ubevisst eller bevisst, faller derfor innenfor denne bemerkelsen enten det er en reklamevideo eller fargene på logoen.

Gjennom markedsføringstiltaket ble Vys bærekraftige tankegang tydelig for enhver, noe som polerte den allerede sterke posisjonen de hadde i markedet. Nå som det gjennom de siste årene har florert med bærekraftige produkter og hverdagsvalg, vil togets grønne farge fort føre til at det nettopp er dem som kommer i kundenes tanker når en skal tenke bærekraftig på vei hjem på vinterferie.

Hva er min mening av tiltaket?

Til tross for at virksomheten lenge har jobbet for tilbud av bærekraftig transport, har de gjennom skiftet av konsept optimalisert dette ytterligere. Jeg synes selv at konseptet skle rett inn i dagens kilmafokus, og kanskje til og med satte en rød løper for de resterende bedriftene. Med fremtreden av de grønne togene  var det tydelig at markedsføringstiltaket skulle skille dem tydelig fra de tidligere togene.

Sett i et markedsføringsperspektiv har tiltaket skapt både oppmerksomhet og et tydelig preg på hva virksomheten ønsker å jobbe mot. For meg er det tydelig at Vy ønsker å nå ut til alle Norges små samfunn, da også Nettbuss ble en del av denne grønne forretningsideen. Dette skaper et optimalisert konsept av kollektiv, grønn transport. Denne handlingen er derfor noe jeg føler henger godt sammen med markedsføringstiltaket med fremtreden av det grønne toget under lanseringen.

Så kan tiltaket kalles vellykket? Det er kanskje ingen klar fasit på dette, men med utviklingen virksomheten har hatt siden, kan det tenkes at det var nettopp det. Da de klarte å skape oppmerksomhet og en overskrift i enhver lokalavis tenker jeg at Vy bør se seg fornøyde med dette tiltaket. Tiltaket ble senere styrket opp av kampanjer og reklamer som passer med budskapet som først ble tydeliggjort ved lanseringen. Dermed vil jeg si at Vy sine grønne tog passet ypperlig som en kickstart på resten av konseptet.

/ Emilie Torset

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *