Hva har jeg lært i kurset om digital økonomi og forretningsmodeller?

Da første forelesning startet visste jeg ikke helt hva jeg gikk til. Jeg hadde ikke mer enn den allmenne kunnskap om temaet, så jeg var spent på hva Arne Krokan ville få meg til å lære innenfor den digitale økonomien. Jeg merket tidlig at faget var veldig framtidsretta, noe jeg likte godt med den samfunnsmessige utviklingen vi har i dag. I perioden har vi blant annet vært på en lærerik studietur til Dublin for å besøke både Facebook og Google, noe jeg også har skrevet et blogginnlegg om. I tillegg har vi hatt den erfarne Stig Martin Fiskå innom for å lære oss om den digitale utviklingen vår bransje står ovenfor fremover. Jeg sitter dermed igjen med en trygghet rundt temaet, noe jeg tenker er viktig å ta med inn i arbeidslivet.

Bilderesultater for digital økonomi
Hentet fra fdih.dk

Hva har jeg lært?

Gjennom kurset har jeg fått en dypere forståelse for hvordan den teknologiske utviklingen vil påvirke oss fremover, enten vi vil eller ei. Jeg visste lite hvor berørte vi som markedsførere er, noe kurset gjorde meg mer bevisst og tryggere på. Hovedtemaene Arne tok for seg var kunstig intelligens, det digitale nettsamfunnet, sosiale nettverk, blokkjeder og forretningsmodeller. I tillegg tok han for seg de tre fenomenene innenfor den digitale økonomien: transaksjonskostnader, nettverkseffekter, increasing return, som det kan leses mer om her.

Jeg synes det er spennende og relevant å ha et slikt fag, før de tre resterende skal forme helheten av den digitale markedsføringen. Grunnen til dette er at den er aktuell å legge til grunn gjennom de andre fagene, da den påvirker både deg, meg og bedriftene rundt oss, og er dermed lurt å ta hensyn til. For uten denne kunnskapen og innsikten er det lite man kan gjøre, eller komme med, for å påvirke til endring. Enkelte bedrifter kommer også til å bli hengende bakpå om en ikke gjør noe. Dermed ser jeg det nødvendig å komme endringene i møte, i stedet for at de kommer ramlende over oss slik at vi ikke rekker å handle før konkursen står for tur.

Kunstig intelligens

Den kunstige intelligensen, også kjent som AI, var kanskje det temaet som interesserte meg mest gjennom kurset. Grunnen til dette er at utviklingen skjer kjapt og er vanskelig å forutse. Tanken på at maskiner vil kunne erstatte tusenvis av jobber i årene fremover er skummel. Men noe av det vi har lært i dette kurset er nettopp at denne erstatningen vil føre til nye jobber og ikke en tiggekø utenfor NAV. Endringen kan skje raskt, men trolig vil jobbutviklingen skje i samme takt. Den vil for mange gjøre hverdagen enklere, slik at vi som arbeidere kan fokusere på andre oppgaver en dem som kan automatiseres. Om du vil lese mer om temaet har jeg skrevet et blogginnlegg om teamet.

Hvordan vil dette påvirke samfunnsutviklingen?

Etter å hatt solide åtte økter om temaet, har jeg fått inntrykk av at det er for få som har god nok innsikt i utviklingen, for å kunne lede bedriften i riktig retning. Dette vil kunne påvirke samfunnet, da de få bedriftene som henger med vil kunne skape solide posisjoner og utkonkurrere resten. Er dette veien vi vil gå?

Om dette er noe vi vil eller ikke, er det denne veien utviklingen går i dag. Kravstore ledere kan fort bli litt for komfortable i stolen sin og dermed ikke setter av seg tid til å lese de relevante tidsskriftene. Man ser at blant annet Amazon er en av de bedriftene som har klart å følge med på utviklingen, og var tidlig ute med sin digitale forretningsmodell. De kommer stadig med mer effektive og revolusjonerende løsninger, noe de norske bedriftene også bør holde øye med. Da selskapet setter fotsporene for samfunnet, kan det tenkes at det å slenge seg på følget, ikke akkurat er en dårlig idé.

Jeg vil derfor bli med på å spre budskapet videre slik at flere av oss kan bli med på å styrke det norske markedet. Ved å holde oss oppdaterte, være innovative, være løsningsorienterte og kreative, vil muligens utviklingen ikke ramme oss like hardt som antatte. Dette blir dermed en kunnskap det er viktig å bruke for å lede den fremtidige arbeidsplassen i riktig retning. Totalt sett vil jeg si at ved å ha dette temaet på dagsorden rutter man morgendagens arbeidstakere, og givere, til å forstå den teknologiske utviklingen og dens betydning, noe som er viktigere enn man tror.

/ Emilie Torset

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *