Google Powersearch – kurset som bedrer din digitale kunnskap

I den teknologiske utviklingen vi ser i dag er det å inneha en digital kompetanse noe som både ser seg attraktivt og utrolig viktig. Arne Krokan skriver på sin blogg at det gjerne er to dimensjoner som er sentrale innenfor den digitale kompetansen av søkemotorer, og det er fullstendighet og presisjon. Dette er ferdigheter det er mulig å tilegne seg gjennom Google Powersearch sitt kurs. Jeg har selv tatt kurset og vil gjennom dette innlegget vise dere fremgangsmåten, og derigjennom gå mer i detaljene på noen av oppgavene. I tillegg vil jeg gi tips til dere lesere, slik at dere også kan bli flinkere til å søke på nett.

 Hva er Google Powersearch?

Google Powersearch er et kurs som Google selv har laget, slik at man kan få en innføring i hvordan deres søkemotorer fungerer. Derigjennom vil man få kunnskap slik at man kan bruke avanserte teknikker for å finne frem til informasjonen man søker etter. Ifølge Googles egne sider om teamet oppfordrer de til at kurset gir deg hjelpende tips og triks for å finne fakta på en effektiv og rask måte når man bruker Google som søkemotor. I tillegg gir den mulighet til å få en dypere forståelse for typiske research-problemer ved bruk av avanserte søketeknikker gjennom Google.

Med andre ord vil Google Powersearch kunne hjelpe deg med å gjennomføre Google-søk på en helt ny måte, der man får frem informasjonen man faktisk søker etter og ikke bare de algoritmene vil at vi skal se. Jeg har tidligere skrevet et innlegg om filterbobler og ekkokamre, noe som kan gi deg et dypere innsyn om nettopp dette.

Bilderesultater for google power search

Fremgangsmåte i Google Powersearch-kurset

For å gi deg som leser en best mulig guide til hvordan man gjennomfører kurset, tenker jeg å ta deg gjennom stegene jeg selv fulgte. Gjennom å følge denne lenken kommer du til kursets startside. Siden kan ved første øyekast virke noe uklar, men om du blar deg nedover kommer du til kursets innhold og “pensum” de tar for seg.

Når man trykker på kursets “førkurs” ønsker Google å starte på det nivået man allerede er på fra før, i forhold til bruk av deres søkemotor. Etter en kort introduksjon gjennomføres førkurset ved at man svarer på ulike spørsmål i forhold til hvordan man ville løst de ulike oppgavene, slik at man får frem svaret man ønsker.

Videre tar kurset deg gjennom Introduction, Interpretending results, Advanced techniques, Mid-course assessment, Find facts faster, Checing your facts og Putting it all togheter. Sammen gir dem et helthetlig og målretta fremgang i hvordan man skal optimalisere sin egen kunnskap og bruk av Googles søkemotor. Jeg har selv valgt å gå inn på to av dem, der temaene 1.4 “The art of keyword choice” og 1.5 “Word order matters” står sentrale i introduksjonsdelen.

Da innlegget vil bli noe omfattende og lang, kan jeg til en leser med knapp tid, anbefale og scrolle ned til “Tips til deg som ønsker å gjennomføre kurset”. Videre gir sammendraget deg en god oppsummering av de viktigste detaljene jeg tar for meg gjennom teksten.

1) Hvordan velger jeg relevante søkeord for det jeg lurer på?

Det første delkapitlet handler om hvordan man skal lære seg å velge relevante søkeord for noe man lurer på, når man bruker Google som søkemotor. For søkeordene er selve inngangen til den informasjonen du får opp, noe som gir dem en sentral relevanse.

Kursets videoer setter opp noen spørsmål en bør stille seg før man skal skriver inn det man lurer på.

1) Tenk over hva du prøver å finne

Her handler det om å finne ut hva det er konkret man ønsker å finne ut, og dermed hva man bør spørre i søkemotoren.

2) Velg ord som du tenker vil vises på siden du søker etter

Her handler det om hva man tenker andre ville skrevet om på siden som omhandler teamet du søker innenfor. Dette vil si at man bør formulere spørsmålet eller setningen slik at det inneholder flest mulig ord som man tenker står på siden man søker.

3) Ta deg selv inn i tankesettet til forfatteren av ordene du akkurat har valgt deg

Her handler det om å utelate ekstra ord som ser seg lite relevante for det man faktisk søker etter. Det å være konkret og bruke få ord, er her noe en bør prøve på. Det kan også være aktuelt å skrive om flere ganger for å få det perfekte svaret. Å gjennomføre søk med spørsmål er også noe google blir bedre på, og som dermed kan tilrettelegge for det svaret du er ute etter.

Oppgaver som tester ut kunnskapen din relevante søkeord

Nå som jeg har fått noen tips gjennom kurs-videoen om temaet, skal jeg gjennomføre oppgaven som medfølger. Har jeg lært noe?

Lesson 1.4 Activity 
1 point 
Search Tips: 
• In the last video you learned how to select effective keywords. Remember to think about the words you think will be in your desired results 
page. 
• Determine the most important words in your search as well as potential synonyms. 
You received this letter from a friend. 
You received this letter from your friend, who is a chef and food blogger. 
Hi, I wanted to write about this really yummy French sandwich with tuna and peppers and anchovies called a Pom Banyon, or something like that For the life of 
me, I cant remember what it is called. / spent half an hour last night typing every possible spelllng I could think of into Google, but could not find it. What do / do 
now? 
Thank you, 
Given what you know about this problem, what query would you use to solve it? 
french sandwich pon banyo 
Hint Check Answer 
Yes, the answer is correct

I den første oppgaven skulle man utforme et innhold i et Google-søk, basert på informasjonen i mailen. For å få svaret man ønsker seg, er det lurt å være så konkret som mulig, til tross for all informasjonen man har fått. Her valgte jeg dermed å bruke “French sandwich” som hovedsøk, etterfulgt av det mindre sikre navnet som mailen oppgir “pon banyo”. Om man hadde byttet om rekkefølge på ordene kunne svaret muligens bli noe annet og hadde blitt feil i forhold til oppgavens fasit.

anchov•s 
All O @ 
PM t Sandw€h 
Tuna. ArÜOviOS.._. 
Pan (F 
Pan F 
Salad 
pan Bawut Sandwich with Tuna, Anchovies, and parsley 
https//w.w.epiCuriOuS • views • • 
with 
with

I den andre oppgaven handlet det om å finne ut hva som var det egentlige navnet på sandwichen mailen spurte etter. Her ser man at det kommer opp fire ulike versjoner av sandwichen, men at de alle har et felles navn først. For meg sa det seg naturlig at dette måtte være det ukjente navnet på sandwichen, noe som viste seg å være riktig.

Totalt sett ga video-kurset og oppgavene et dypere innsyn i hvordan man strategisk skal gå fram ved et Google-søk. For noen var dette kanskje en lett oppgave, men samtidig ga den et godt utgangspunkt for de neste delene av kurset.

Videokurset for 1.4 “The art of keyword choices”

2) Hvor viktig er rekkefølgen på søkeordene?

Det andre delkapitlet handler om at hvert ord har betydning i spørsmålet og at rekkefølgen kan gjøre en forskjell i det svaret en får. For eksempel vil “sky blue” og “blue sky” gjøre en forskjell på hvilket svar man får, selv om man skulle tro at man søker etter det samme.

Google 
pastel 
sky blue 
Q Alle Bilder 
colour 
color 
Google Maps 
wallpaper 
Shopping 
dictionary 
E] Videoer 
definition 
Background paper 2.71 x 
shopee.com.my - pa lager 
File:Sky Blue.png • Wikimedia Comm„. 
commons.wikimedia.org 
1600x1200 Deep sky Blue S 
solidbackgrounds.com
Google 
clouds 
blue sky 
Q Aile Bilder 
9 Google Maps 
@ Videoer 
NYheter 
wallpaper 
shutterstock 
blue-sky-with-clouds_1112-454 - Sørlandsk lærerstev.„ 
sorlandsk_no 
beautiful natural 
Blue Sky Amusements - NY 8 NJ Carnival Rid. 
blueskyamusements.com

Her vil “sky blue” kjennetegnes som en malingsfarge, mens “blue sky” vil kjennetegnes som en blå himmel, ifølge Google.

I motsetning til rekkefølgen på ordene har faktisk store bokstaver ingen betydning for ditt Google-søk. Grunnen til dette er at Google tar hensyn til selve bokstavene og ikke om de er store eller små.

På en annen side har spesielle tegn som §, hashtag og @ og liknende, betydning for hvilket svar du får. Dette kan også gjøre det lettere å finne svaret en ønsker seg, da søketeksten blir enda mer konkret og Google kan med tolkningen av tegnene, forenkle søketiden din.

Selv om du skulle være uheldig å stave et navn feil, har Google et ekstremt god stavekorreksjon. Dette fremkommer ved at ord eller navn som kan feilstaves utallige ganger, rettes til det som Google ser mest relevant. Eksemplet instruksjonsvideoen her bruker er “Britney Spears”. Da navnet er kjent for Google, foreslår søkemotoren automatisk dette navnet når man skriver noe liknende i søkeboksen.

Om du derimot bruker apostrofer (“”) rundt ordet du søker etter, forteller du Google at du vil at ordet skal bli lest akkurat slik det er stavet. Dette utgjør at svaret søkemotoren gir deg, blir annerledes enn de populære svarene plattformen ofte retter til. Gjerne fører søket deg til sider eller svar som er mer ukjent for omverdenen. For eksempel vil man kunne komme frem til informasjon om folk som faktisk heter “Britttany”, da det er akkurat dette navnet du spesifiserer i søkeboksen, og ikke den amerikanske kjendisen. Så om du lurer på et konkret ord, og ikke ønsker å få opp populære forslag til noe liknende svar, kan det lønne seg å sette apostrofer rundt ordet du skal google.

Oppgaver som tester ut kunnskapen din om relevansen av rekkefølgen på søkeordene

Når jeg nå har gått gjennom kurs-videoen og dens innhold, er det på tide å løse oppgaven som hører til:

Open two new tabs with Google search in each, so you can compare the following searches. If the results are different check the box. 
[flower spiderl[spider flower] 
[Adobe Acrobat]ladobe acrobat] 
•j [whol[the whol[a who] 
CJ [150 cornputer] 
CJ students paying off college paying off college loans] 
Check Answer 
The answer is partially correct 
Targeted Feedback: 
• Correct 
• Correct

Oppgaven tar for seg betydningen av rekkefølgene på ordene ved samtlige Google-søk. Her gjaldt det å gjennomføre søkene selv, og svare på hvilke av dem rekkefølgen på ordene hadde betydning for. Her var det “Flower spider” og ulike versjoner av “who” som utgjorde en forskjell på søkene, noe det ene eksempelet illustrerer nedenfor:

Google 
pink crab 
flower spider 
Q Alle gilder Shopping Videoer 
wikipedia 
9 Google Maps 
cleome 
goldenrod crab spiders 
Pink Crab Spider On Flower. 
123rf.com 
cleome 
Pink Crab Spider On Flower. Spider-b.„ 
123rf.com 
Pink Crab Spider On Flo' 
123rf.com
Google 
plant 
spider flower 
Q Alle gilder O Shopping 
cleome spinosa 
Pink spiny spiderflower (Cleom.„ 
magicgardenseeds.com 
cleome hassleriana 
Spider Flower Violet Queen Cleome 
seedcorner.com • På lager 
Nyheter Google Maps 
tarenaya hassleriana 
Spider Flower Cleom. 
westcoastseeds.com

Videokurset for 1.5 “Word order matters”

Tips til deg som ønsker å gjennomføre kurset

Etter å ha gjennomført kurset tenker jeg å gi deg som leser noen tips til hvordan man kan forberede seg på Google-søk. Da jeg har gitt noen tips underveis gjennom de foregående oppgavene, har jeg et punkter jeg ønsker å introdusere for deg som leser:

1) Filtrere bildesøk

Det er ikke alltid du får det svaret du ønsker, når du søker opp et bilde på Google. Gjennom Googles verktøy-applikasjon får man muligheten til å spesialisere søket gjennom å filtrere bildene etter behov. Dette gjennomføres ved at man for eksempel kan sortere etter farger, størrelse, brukerrettigheter, type og tidsbruk.

Om man for eksempel skal søke etter bilder av hus og skriver inn “hus” i søkefeltet er det ganske mange forskjellige bilder som vil dukker opp. Om man derimot bruker verktøy-alternativene vil man kunne presisere og filtrere søket etter eget ønske. Denne muligheten gjør søket enklere enn om man måtte skrive inn de ulike begrensningene i søkeboksen. Nedenfor er det eksempler på hvordan:

Google 
funkishus 
Ferdighus • Hellvik Hus 
hellvikhus. no 
hus 
Q Alle 
arne fredly 
Bilder Google Maps 
fiskarhedenvillan 
O Shopping 
bygge hus 
Videoer 
blink 
Mer 
Innstillinger Verktøy 
blink hus 
idehus 
ferdighus 
Hus - Idéhus AS 
idehus. no 
Norgeshus I Delta 
norgeshus.no

Her ser man de opprinnelige bildene som dukker opp når man søker på bilder av hus på Google.

Når man videre trykker på “verktøy”, så ser man at det vil dukke opp en ny meny-linje med valgalternativer. Her har jeg nå valg fargen rød, noe som resulterer i at Google filtrerer slik at det kun får frem bilder av hus med rødt i seg.

I tillegg til å kunne filtrere med farger, som jeg nå har byttet til “svart-hvitt”, kan man også bytte bildets form som nå er av typen “utklipp”.

Denne metoden er en enkel og effektiv metode å lære seg på Google, noe enhver har godt av å kunne.

2) Ekskluderende søk

Denne metoden er genial om du ønsker å ekskludere ord fra søkeresultatet ditt. Genialt som det er kan man utelukke for eksempel ulike allergener i oppskrifter, ved å sette et minus foran det man ønsker å utelukke. Dermed får man kun opp svaralternativer som ikke inneholder ingrediensen og som dermed er tilpasset ditt ønske. Dette er noe jeg selv ikke visste om fra før og som nå gjør google-søkene min etter oppskrifter veldig mye lettere. For eksempel kan man skrive “tomatsuppe -melk” noe som gir flere oppskrifter av hjemmelagde alternativer uten melk.

3) Kalkulere eller omregne gjennom søkeboksen

Gjennom Google sin søkemotor har man også mulighet til å enkelt gjøre utregninger og omregninger. Dette skjer ved at man for eksempel kan kan søke opp en vanlig kalkulator eller skrive inn “10 pounds til kg”, slik at man kan regne ut ulike måleformer. Om man derimot skriver inn dette på engelsk, vil man kunne få opp en kalkulator som du kan bytte verdien på, og som gjør at du ikke må søke flere ganger på ulike verdier. Dette gjør det enklere enn om man måtte søke opp måleforskjellen og regne dette ut selv på en ekstern kalkulator.

På en annen side kan kalkulatoren gi uriktige svar om partene du sammenlinker ikke har en sammenheng. For eksempel vil det bli et galt svar om man søker opp “10 inches in kg”. Dette utgjør at man må ha en viss kildekritikk ved bruk av denne typen Google-søk.

Sammendrag

Da blogginnlegget som sagt ble detaljert og omfattende, kan det være relevant å lage en liten oppsummering slik at man sitter igjen med det viktigste. Det jeg vil at du skal sitte igjen med er at Googles Powersearch-kurs vil gi deg en dyp og attraktiv innføring i hvordan man kan optimalisere sine søk gjennom plattformen. Gjennom enkle trinn kommer man fram til snarveier som gjør at man både får svarene raskere og bruker kortere tid på å få svar på det man faktisk søker etter. De tre tipsene jeg satt igjen med er dermed at man bør bruke verktøy-alternativene ved bildesøk, at man har mulighet til å eliminere søkeord og at man kan kalkulere og omregne ulike variabler i Google. Dette er kunnskap det kan være nyttig å ha med seg både i jobblivet og hverdagen ellers.

/ Emilie Torset

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *