Business Model Canvas og 5 grunner til å bruke den

I gårsdagens forelesning tok Arne Krokan oss gjennom hvordan forretningsmodeller stadig endres og optimaliseres med samfunnets utvikling. Forretningsmodeller er den fremste måten å gi en pekepinn på hvordan bedriftens strategier skal se ut og gå frem, noe som gjør det viktig å holde den oppdatert og tilpasset bedriften. I dette blogginnlegget skal jeg derfor presentere hva Business Model Canvas er, dens viktighet for dagens og fremtidens bedrifter, fem grunner til å bruke den.

Hva er egentlig Business Model Canvas?

Business Model Canvas, også kalt BMC, er en fremgangsmåte eller et rammeverk for hvordan en forretningsmodell kan se ut. Den har mulighet for å gi en solid oversikt over bedriftens forretningsplaner, visjoner, infrastruktur eller kunder, i tillegg til at den tar hensyn til bedriftens kjøp og salg. Modellen ble utviklet av Alexander Osterwalder og ble presentert i boken hans Business Model Generation fra 2010, etter stor erfaring og arbeid med forretningsmodeller.

Bilderesultat for business model canvas
Hentet fra https://slidemodel.com/business-model-canvas/

Hvordan brukes den i utviklingen av forretningsmodeller?

Som jeg var inne på i forrige avsnitt, brukes BMC for å tydeliggjøre og fremstille en forretningsmodell. Det er aktuelt å gå inn på hvordan den brukes, da denne kunnskapen er noe det kan være nyttig å ha med seg inn i enhver jobb. Jeg synes Lead-innovation.com hadde en god og presis forklaring av modellen, noe jeg også vil ta utgangspunkt i.

I tillegg til å gi en oversikt over bedriftens forretningsplaner gjør modellen det også mulig å teste ut og visualisere den forretningsmodellen du allerede har, så du kan optimalisere den. Dette er noe som foregår gjennom at man skriver ned kulepunkter som passer innenfor de ulike temaene. Det er vanligvis ni ulike temaer modellen tar for seg og dette er nøkkel-partnere, nøkkel-aktiviteter, nøkkel-ressurser, verdi-proposjoner, kundeforhold, kanaler, kundesegmenter, kostnadsstruktur og inntektstrømmer. Om du ønsker å vite mer om dem kan du lese om dette her.

Visualiseringen foregår ved at man rett og slett kan tegne forretningsideen sin på et ark, slik at man får en klar idé på hva den går ut på og hvordan den kan bli med på å forme resten av forretningsmodellen. I tillegg til å lage oversikten på et ark, er det også mulighet for å lage den digitalt gjennom ulike plattformer som tilbyr dette.

For å lage en klar oversikt, er det her aktuelt å lage ulike overskrifter for hvert tema bedriften tar del i, som for eksempel en av de ni jeg tok for meg ovenfor. Under hvert av overskriftene kan man blant annet skrive opp de aktuelle segmentene, kundeverdien og eventuelle mål innenfor dette feltet av bedriften. Dette gir deg mulighet til å få en oversikt over essensen og videreføre det til resten av de ansatte i bedriften. Når man setter opp mål og oversikt på denne måten, vil det være lettere for de ansatte å vite at man er på riktig spor med arbeidet, samtidig som det gir motivasjon!

5 reasons to go wireless within HVAC and Building Automation
Hentet fra lumenradio.com

5 grunner til å bruke BMC

Ifølge nettsiden til Lead Innovation Management finnes det særlig fem fordeler med bruk av BMC, noe som gir grunn til å bruke modellen i utviklingen av forretningsmodeller.

1) Oversikt over det essensielle

En oversikt over det essensielle i forretningsmodellen er nyttig, da det gir konkrete retningslinjer både sjef og ansatte skal følge i bedriften. En slik oversikt gjør det også enklere å eliminere aktiviteter som hindrer bedriften i å nå målene på en effektiv måte. Dette gjør det mulig å fornye og bedre strukturen med hensyn til det bedriften ønsker å fokusere på, noe som styrker forretningsmodellen.

2) Utgangspunkt for grunnleggende brainstorming

Å ha et utgangspunkt for grunnleggende brainstorming gir de ansatte frie tøyler for å tenke kreativt til bedriftens fordel. Det å ta seg tid til slike kreative aktiviteter vil kunne bedre arbeidsmiljøet, motivasjonen og plutselig gjøre at en av de ansatte kommer med en revolusjonerende idé. En brainstorming vil også gjøre det enklere å kombinere nye muligheter i forretningsmodellen.

3) Gir mulighet for strukturerte presentasjoner

Ved å dele inn forretningsideene i henhold til BMC vil det bli lettere å skape en strukturert form. Når man presenterer temaene på en enkel, konkret og strukturert måte som ved hjelp av modellen, vil det også bli enklere å diskutere og forstå hva som ligger under de ulike punktene og hva som henger sammen. I tillegg vil den gi mulighet for å kunne forstå forretningsideen fra ulike perspektiver, slik at så mange som mulig kan ta del i den på en effektiv måte.

4) Gir oversikt over konflikter og avhengigheter i bedriften

Å få en oversikt over konflikter i bedriften er svært aktuelt og viktig for å effektivisere og optimalisere driften i henhold til gitte mål. Konfliktene kan være blant ansatte, at ulike prosjekter står i konflikt med hverandre eller at aktiviteter går i mot målene som er satt. Ved BMC´s strukturerte oversikt er det derfor lettere å få innsyn i hvilke konflikter som kan hindres i driften. Avhengigheter har også her en sammenheng, da oversikten gjør det mulig å få et innsyn i hva som avhenger av hverandre og hva som muligens bør endres.

5) Gir et utgangspunkt for en mer detaljert forretningsplan

Dette er kanskje den viktigste fordelen av dem alle, da den gir et godt utgangspunkt til å lage en enda mer detaljert plan etter at man har fått en helhetlig oversikt. Jeg vil selv tro at det er mer effektivt å lage en BMC-oversikt før man starter med å utbygge til en mer detaljert forretningsplan. Grunnen til dette er at om man starter med detaljerte og store planer, og så bryte dem ned, kan det være vanskeligere å få oversikt over konflikter og andre unødvendigheter, noe som påvirker bedriftens optimalisering av ressurser.

Oppsummering

Nå som jeg har presentert hva BMC er, hvordan den brukes og hvilke fordeler den har, sitter du kanskje igjen med ny kunnskap du kan dra inn i arbeidslivet. Jeg synes i hvert fall det var nyttig å få ny kunnskap innenfor dette feltet, da et innsyn i dette vil kunne gi grunnlag for faglig og relevant påvirkning av forretningsmodellen til bedriften man allerede jobber hos eller som man vil møte på i fremtiden.

/ Emilie Torset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *