Hva er filterbobler og ekkokamre – og hvilke konsekvensene har dem for digital Markedsføring?

I dette blogginnlegget fikk jeg i oppgave å forklare hva filterbobler og ekkokammer er, og i tillegg drøfte rundt deres utfordringer i samfunnet. I denne forbindelsen valgte jeg å knytte drøftingen mot temaet digital markedsføring, da dette sa seg mest naturlig for meg. For hvilke konsekvenser har dem for digital markedsføring?

Hva er filterbobler og ekkokamre?

Filterbobler defineres ifølge SNL, også kjent som Store Norske Leksikon, som en systematisk og individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet. Videre kan denne avgrensningen føre til et ensretting eller stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. Denne definisjonen kan med andre ord forenkles til å si at filterbobler er systematiske avgrensinger som påvirker enkeltbrukere eller gruppers informasjonstilgang og dermed syn på et tema.

I motsetning til filterbobler er ekkokamre, ifølge kampanje.no, selve situasjonen brukeren befinner seg i, etter å ha blitt tilpasset filterboblene. Situasjonen kan også betegnes som et rom, der kun den filtrerte informasjonen kommer inn, slik at man som bruker bare får repetert det man allerede vet, og gjerne forsterket dette synet. Dette vil si at både filterbobler og ekkokamre henger tett sammen med den digitale markedsføringen.

Hvordan oppstår dem?

Det kan tenkes at filterbobler oppstår ved at algoritmer, ut ifra informasjon brukeren frigir, sorterer informasjonstilgangen på et visst nettsted etter brukerens interesser. Algoritmene bruker dermed de digitale sporene brukeren etterlater seg, til å danne et bilde av informasjon om kunden. Denne kartleggingen blir dermed med på å optimalisere og individualisere hva enkeltbrukere får tilgang til og ser på ulike nettsider.

Trolig oppstår ekkokamre ved at filtreringen filterboblene gjennomfører, lager en filtrert verden for brukeren. Her vil brukeren bli “vernet” for all informasjon eller synspunkter som ikke passer med hva brukeren allerede vet eller har tilknytning til. Ordet “ekko” kan ha tilknytning til at filterboblene gjentar, gjennom ekko, det en allerede vet, slik at denne kunnskapen blir forsterket inne i rommet.

Picture
Hentet fra weebly.com

Hvilke konsekvenser gir dem for digital markedsføring?

Trolig vil filterbobler gi flere konsekvenser for digital markedsføring. En av dem kan være at filterboblene er med på å styre at kunden kun får fram ads av merkevarer kunden allerede er interresert i, noe som kan være posistivt får vår bransje. Her vil sannsynligheten for at kunden blir påvirket av reklamen være høy, noe som kan påvirke til en kjøpssituasjon. I tillegg vil algoritmene filtrere brukere som har samme interesse, noe som kan gjøre det enklere for markedsføreren å nå sin målgruppe.

Samtidig vil filterboblene kunne skape negative konsekvenser innenfor digital markedsføring. Dette kan blant annet være at man får et feilaktig og lite realistisk bilde av nyheter og annen informasjon. Dette filtrerte synet vil kunne svekke troverdigheten for annonsørene av markedsføringen, som også kommer opp ved hjelp av filterbobler. Ved at man utelukkende får bekreftet det man allerede vet, vil brukerne også få lite ny innsikt og nye holdninger, noe som ikke vil kunne påvirke dem til å kunne kjøpe andre produkter enn de ellers er vandt med. I tillegg vil reklamen av slik produkter heller ikke komme frem hos disse brukerne, da de ikke ses på som relevante i forhold til algoritmens informasjon om brukeren.

Ekkokamrene kan ha flere konsekvenser ovenfor den digitale markedsføringen. Det kan tenkes at mediene og algoritmene som gjennomfører og styrer filtreringen, også styrer hvilke annonser brukeren blir vitne til. Dermed vil annonsører som ikke har kommet seg under huden på disse algoritmene, trolig utebli fra brukerens ekkokamre, og dermed ikke bli prosessert. I tillegg virker det sannsynlig at den digitale markedsføringen som har etablert seg inne i ekkokameret kan komme opp for ofte, noe som gjør brukeren lei og at reklamen blir lite troverdig.

Samtidig kan ekkokameret skape en positiv effekt for annonsørene som har fått en fot innenfor, da deres reklamer blir tydeliggjort og godkjent i forhold til brukerenes synspunkter. Dette kan videre påvirke til flere kjøpssituasjoner, enn om ekkokamrene ikke hadde eksistert.

Sammendrag

Selv om både filterbobler og ekkokamre kan påvirke samfunnet og den digitale markedsføringen negativt, vil filtreringen også gi positive resultater. Når det kommer til om filtreringen gir mest positive eller negative resultater for digital markedsføringen, vil jeg ikke kunne gi et klart svar på dette, men personlig vil jeg kunne tro at den gir mest positive. Grunnen til dette er at reklamene som passer med brukerens synspunkter vil bli presentert for dem, og trolig gi en større effekt enn om den blir presentert for noen med en helt annen holdning, eller hva tenker du?

/ Emilie Torset 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *