Nettverkseffekter, transaksjonskostnader og increasing return – Hva har dette med digital markedsføring å gjøre?

I den tredje forelesningen fikk vi i oppgave å skrive et blogginnlegg innenfor den digitale økonomien. I denne sammenhengen er det relevant å ta for seg nettverkseffekter, transaksjonskostander og increasing return, da dette er sentrale aspekter av denne delen av digital markedsføring.

Nettverkseffekter

Har du noen gang tenkt over hvilken verdi Facebook har uten sin brukerskare? Nettverkseffekter handler om at nettverkets verdi og nytte har en sammenheng med antall medlemmer. For eksempel vil et nettverk med kun en person se seg verdiløs, da det ikke gir personen eller omgivelsene rundt noen form for ekstra ressurs. Dette utgjør at Facebook sin verdi er knyttet til antall brukere og type bruk, noe som hadde fått fatale følger om brukerene hadde bestemt seg for en boikott av plattformen.

Denne tankegangen er noe som gjenspeiler seg i plattformenes utvikling i samfunnet. For å overleve er dermed plattformen avhengig av et nettverk med brukere, noe Facebook trolig bruker mange ressurser for å opprettholde.

Transaksjonskostander

Når jeg leste ordet transaksjonskostander var det fjorårets fag om Produkt- og prisstrategi som kom til tankene mine. For det var i dette faget vi lærte om at transaksjonskostandene er en av de flere faktorene som påvirker kundens priselastisitet. Så hva er egentlig transaksjonskostander? Transaksjonskostander kan betegnes som den kostnaden som påberoper seg ved et varekjøp, altså hvilken pris man betaler for ulike varer. Innenfor den digitale økonomien kan det derfor tenkes at transaksjonskostanden har en viktighet, ved at transaksjonskostadene er betydelig lavere ved digitaliserte kjøp. Dette er noe vi markedsførere derfor bør ta hensyn til, under vår kommunikasjon med kundene.

Hentet fra https://www.cooperazionetrentina.it/

Increasing return

Increasing return handler om at man etter en etablering av digitale tjenester, ikke trenger å investere mer i tjenesten for at den kan gjenbrukes, i motsetning til fysisk produksjon. En slik virksomhet vil dermed fort kunne vokse seg til store monopoler, da markedsandelen stadig øker. En annen fordel med denne produksjonsformen er at bedriften stort sett har samme vedlikeholdskostnader uansett kundegrunnlag, noe som gjør at man får stordriftsfordeler om man har mange nok brukere. I tillegg kan man lettere få kunder fra ulike verdensdeler, og spre seg deretter, til sammenlikning av en fysisk butikk. Jeg vil dermed se det sannsynlig at vi får mer av denne produksjons- og salgsformen i fremtiden, med tanke på digitaliseringen vi ser i samfunnet i dag.

Innenfor den digitale økonomien kan man dermed se en klar sammenheng mellom de tre aspektene, da de alle tar hensyn til digitaliseringen og dens utvikling. Det kan derfor tenkes at dette er holdepunkter vi som markedsførere kommer til å fokusere enda mer på i fremtiden.

/ Emilie Torset

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *