Vil kunstig intelligens endre handlevanene våre i fremtiden?

I dagens forelesning bevegde vi oss inn i en av foreleser Arne Krokans mange spesialfelt, nemlig kunstig intelligens. Jeg har selv vært kjent med ordet kunstig intelligens lenge, men har ikke før nå, klart å sette ord på og forstå hva teamet faktisk dreier seg om. Er det slik at kunstig intelligens faktisk vil forandre og prege fremtiden? Med ny kunnskap friskt i minne, om noe som ikke minst er utrolig spennende, tenkte jeg at dette er noe jeg vil introdusere dere lesere for.

Hva er egentlig kunstig intelligens?

Kunstig intelligens kan tenkes å være et så komplekst begrep at det kan være vanskelig å definere. Etter mange googlesøk etter en god artikkel om teamet, kom jeg frem til at definisjonen fra deloitte.com passet seg best. Ifølge siden betegner de begrepet som en utvikling og teori rundt datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Denne praksisen kan fremkomme ved blant annet tale- og ansiktsgjenkjennelse, roboter og 3D-printing, og med utviklingen vi har i dag blir det stadig fler.

Hvordan kan kunstig intelligens endre måten vi handler på i fremtiden?

Det er verdt å nevne at dette spørsmålet omtrent er umulig å gi et heltkorrekt svar på, da fremtiden, spesielt innenfor teknologien, er vanskelig å spå. Men selv om det er vanskelig synes jeg det er utrolig spennende å drøfte nettopp dette temaet. For hvordan vil egentlig fremtiden se ut, med dagens utvikling innenfor den kunstige intelligensen? I dagens forelesning drøftet vi sammen som klasse hva VR og AR potensielt kan brukes til. Dette ga for meg en oppvekker over hvilke muligheter denne teknologien gir i forhold til nye handlemåter.

VR – Viritual reality

Ifølge Dagens Næringsliv handler VR, også kjent som Viritual Reality eller virituell virkelighet, om å erstatte så mange sanseinntrykk som mulig med virituelle, digitale inntrykk. VR-briller er for mange det mest kjente VR-produktet og det blir stadig mer populært. I klassen drøftet vi hvordan man gjennom VR-briller kunne “teste ut” både hotellrom og andre opplevelser i utlandet, slik at man vet hva man kommer til og om dette er noe man vil betale for. Personlig synes jeg dette er en helt genial idé, da kjøpsterskelen blir lavere og at forventningene muligens blir mer sammenfallende med virkeligheten. Totalt sett vil dette kunne endre måten vi handler på, ved at man blir mer involvert i kjøpet og at det settes andre krav til kjøpet en skal foreta seg.

Stort sett kan en se at VR-teknologiens marked er innenfor spill og underholdning. Blant annet brukes VR-briller som en del av karusellbransjen, slik at de besøkende kan få en unik opplevelse under turen. Jeg vil si at teknologien blir med på å skape en enda mer spenningsfylt opplevelse, som utslår enhver tidligere karusellopplevelse. Denne opplevelsen kan dermed endre måten vi handler på ved at den setter opp forventningene våre for hver nye innovative oppfinnelse vi blir presentert for.

Når vi tenker oss gjennom hvordan VR-teknologien kan endre måten vi handler på i fremtiden, kan det ut i fra drøftelsene, tenkes at handlesituasjonen vil bli forenklet og mer tilpasset forbrukerenes behov. Grunnen til dette er at man gjennom denne teknologien kan “prøvekjøpe” opplevelser og forsterke de inntrykkene en ellers spennende opplevelse vil gi.

AR – Augmented Reality

Dagens Næringsliv presenterer også en god forklaring av hva AR-teknologien er og går ut på. AR, også kjent som Augmentet Reality, er kjent som en teknologi som gir en utvidet virkelighet. I motsetning med VR erstatter den ikke sanseinntrykk, men legger heller til et digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde. Den vanligste formen er at man leverer tilleggsinnholdet  direkte fra kameraet på mobilen. Vanlige produkter innenfor denne teknologien kan være alt fra mobilspillet Pokemon Go til at man gjennom IKEA sin app kan se hvordan sofaen passer i akkurat din stue.

I klassen kom vi frem til at AR-teknologien kan endre måten vi vil handle på i fremtiden på flere ulike måter. Blant annet vil et filter som viser hvordan ulike hårfarger vil se ut på deg kunne prege kjøpsterskelen på diverse hårfarger. Det kan tenkes at den samme teknologien vil gi samme virkning også når det kommer til å prøve ut ulike frisyrer. Innenfor AR kan en også si at man får en ny måte å “prøvekjøpe” på, da man på en ny måte kan se et ganske så virkelighetsnær resultat gjennom ulike apper. En AR-app som jeg kunne tenke meg, er en app der man kan se hvordan ulike klesplagg vil se ut på akkurat deg, helt hjemmefra. Den vil kunne påvirke nettshoppingen, og terskelen dens innenfor klesshopping, til at flere ønsker å gjennomføre shoppingen der. Om ikke dette er nok vil den kunne endre handlevanene i fremtiden ved at nettshoppingen vil ta enda større markedsdeler og vil kunne føre til nedleggelser av lokale butikker.

Vil kunstig intelligens gi mer positive eller negative endringer i fremtiden?

Gjennom drøftelsen jeg har foretatt meg, kan en se en fascinerende, men kanskje noe skremmende utvikling. Vil teknologien etter hvert ta over helt? Før jeg kommer i gang med de positive og negative aspektene av en slik utvikling, velger jeg å igjen nevne at det ikke er noen klare fasitsvar innenfor teknologien. I tillegg vil dens utvikling være preget av subjektive meninger som ikke blir enige om dette er en vei vi vil gå eller ikke.

Når det kommer til de positive aspektene ved teknologiens endring av handlevaner velger jeg å starte med at den gir oss nye muligheter. Ny muligheter til å effektivisere tiden vår enda mer, muligheter til å etterkomme behovene våre i en ny grad eller muligheter til å endre verden i en mer positiv retning. For de fremtidige produktene innenfor VR og AR jeg har vært inne på tidligere ser en at flere av disse vil kunne etterkomme de følgende mulighetene. VR-brillene vil kunne etterkomme våre behov om å prøvekjøpe, samtidig som de effektiviserer tiden vår i gjennom nettopp dette. I tillegg vil AR-teknologien kunne innfri noe av de samme behovene, da den vil kunne bedre vår mulighet til å gjennomføre hurtige nettkjøp.

Men, det er ikke kun positive aspekter av teknologiens endringer. Blant annet kan avhengigheten til den virtuelle verden spille en rolle i kommunikasjonen mellom mennesker. I stedet for å gå ut å prøve klær på den lokale butikken, kan handlevanene bli endret slik at man heller “prøver” klærne hjemme gjennom AR-teknologi, og deretter handler på nett. Gjennom denne utviklingen kan mye av den menneskelige kontakten vi har, bli erstattet med den kunstige intelligensen. I tillegg vil handlevanene kunne føre til at de lokale butikkene er nødt til å nedlegges, og eventuelle jobber vil erstattes med teknologi.

Totalt sett vil trolig kunstig intelligens endre handlevanene våre i fremtiden, enten vi vil eller ikke.

/ Emilie Torset

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *